Spring naar inhoud

S.O.K. Hilvarenbeek

Welkom op de website van S.O.K. Hilvarenbeek.

S.O.K. staat voor Samen Op Koers en hiermee willen wij zeggen dat we samen - niemand uitgezonderd - op weg gaan richting ons doel, een inclusieve samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen mee kan én mag doen.

Als Samen Op Koers, bereiken we ons doel niet door beleidsbeïnvloeding maar door het gewoon te gaan doen. We organiseren, participeren en ondersteunen lokale activiteiten die inclusief gaan.

Samen Op Koers, wil dat iedereen ongehinderd kan én mag meedoen in de lokale samenleving.

Door deze no-nonsens aanpak veranderen we niet alleen de beeldvorming - van en over mensen met een extra uitdaging - maar laten we tevens zien dat het zijn van inclusief van grotere waarde is voor ieder individu, evenement, sportvereniging of arbeidsproces. De veranderende beeldvorming is van grote betekenis voor een toekomstbestendige (lokale) samenleving.

Elkaar ontmoeten veranderd automatisch de beeldvorming. Hierover nadenken biedt ons een perspectief op kansen en keuzes welke boeiend, verfrissend en tegelijkertijd prikkelend zijn. Zulke perspectieven zijn goud waard. We hebben ze nodig om in het leven vooruit te kunnen gaan.

Samen Op Koers houdt iedereen graag een spiegel voor, want wie alleen met zichzelf bezig is denkt alleen aan zijn eigen voordeel. Door op een andere werkelijkheid gericht te zijn wordt onze hang naar "eigen" succes gerelativeerd en bereiken we het doel waar het uiteindelijk omgaat.

Elke vezel in een draad kan gezien worden als een individu, kwetsbaar en beperkt in zijn/haar (eigen)kracht, voeg deze vezels samen tot één touw en zij worden gezamenlijk sterk. Verenig de touwen met elkaar en zij worden allen te samen krachtig, sterk én onverwoestbaar.

S.O.K. Hilvarenbeek is een onderdeel van Stichting Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek.

Samen sterk, Samen Op Koers....